Woonstichting Stek - Inzet digitaal communicatieplatform

Op 13 maart 2023 toegevoegd door TranspaClean.

Woonstichting Stek heeft ervoor gekozen om betrouwbaar te communiceren over de facilitaire dienstverlening in- en rondom de complexen. Stek heeft dit samen met haar dienstverleners georganiseerd via het onafhankelijke samenwerkingsplatform TranspaClean. Alle operationele afspraken, de status afhandeling en communicatie zijn centraal geborgd en per complex beschikbaar voor de betrokken personen: Contractmanagement, wijkbeheer, bewoner en dienstverlener. Het systeem zorgt o.a. voor een autonome werkorganisatie en ontzorgt zonder inzicht en controle te verliezen.

Welke doelen wil Stek bereiken:

  • Borging van alle contractafspraken.
  • Grip op de reguliere en periodieke uitvoering.
  • Samenwerking met de dienstverleners en heldere communicatie.
  • Inzicht en transparantie per complex.
  • Kanalisering van meldingen.
  • Objectieve, data gestuurde rapportage en evaluatie gebaseerd op heldere KPI’s.

Een van de belangrijkste fases in de implementatie is het betrekken en informeren van de huurders. Stek heeft dit o.a. gedaan via een artikel in het bewonersmagazine Binnen. Klik op de link om het artikel te bekijken.

Schoonmaakbedrijven en hoveniers

Naast de schoonmaak en glasbewassing is inmiddels ook het gehele groenonderhoud digitaal ingericht. Bewoners en wijkbeheerders krijgen zo via de app inzicht in de werkplanning van verschillende dienstverleners bij hun eigen wooncomplex. Voorbeeld:

Uw eigen TranspaClean omgeving wordt gratis beschikbaar gesteld door uw dienstverlener. Eigen regie? Dan kunt u een betaald abonnement overwegen. Een demo of een pilot? https://transpaclean.nl/probeer-gratis/ of bel: +31 85 004 10 60